Vítajte na stránke informačného systému InSideOut

Komplexný informačný systém na podporu procesov v športovom klube.

Prečo by ste mohli potrebovať InSideOut?

Bežné starosti športového klubu

Pravidelné klubové vyúčtovanie

Manažér klubu vie pomocou systému InSideOut uzatvárať účtovacie obdobie športového klubu. Po uzatvorení každý člen klubu obdrží vystavený účet za dané obdobie. Systém vie vygenerovať každému účtu variabilný symbol pomocou, ktorého bude párovanie a nahadzovanie platieb v systéme jednoduchšie.

Automatické notifikácie používateľov

Používateľ je informovaný o dôležitých zmenách v systém týkajúce sa jeho osoby (zmena stavu účtu) cez email, ktorý je nastavený pri jeho registrácii.

Prehľad neplatičov

V systéme InSideOut Vám nič neujde. Každý používateľ má svoj finančný účet, v ktorom sa evidujú všetky jeho transakcie v rámci športového klubu. Je preto veľmi jednoduché evidovať, ktorý používatelia sú v červených číslach, poprípade nastaviť automatický spodný limit používateľského účtu.

InSideOut vznikol v roku 2019 ako téma bakalárskej práce Jakuba Petráša. Už vtedy bol vyvíjaný pre konkrétne potreby Tenisového klubu Žilina. Svetlo sveta, InSideOut uzrel v máji roku 2021, kedy vyšla jeho prvá stabilná verzia.

Čo je InSideOut?

Informačný systém InSideOut je cloudové riešenie podobné Vášmu internet bankingu. Je dostupný cez prihlásenie registrovaného používateľa všade, kde je dostupný internet, 24 hodín / 7 dní v týždni s výnimkou ohlásených plánovaných odstávok na údržbu. InSideOut je dostupný cez ľubovoľný webový prehliadač ako je Chrome, Safari, Firefox alebo Internet Explorer. InSideOut je dostupný na ľubovoľnom zariadení ako je PC, tablet alebo inteligentný telefón.

Najmodernejšie technológie

InSideOut je vybudovaný na najmodernejších súčasných technológiách. Tieto moderné technológie nevyžadujú žiadnu starostlivosť z Vašej strany o Váš informačný systém. Technické záležitosti ako zálohovanie, dostupnosť na rôznych platformách a vysoká bezpečnosť je poskytovaná cloudovským riešením umiestneným v bezpečnom dátovom centre. InSideOut je pravidelne aktualizovaný pre Vaše potreby a nové inovácie. Z Vašej strany nie je potrebná žiadna akcia na aktualizáciu ani prvotnú inštaláciu.

Každý má prístup

V systéme InSideOut existujú rôzne role používateľov (šéf tréner, tréner, hráč/rodič). Každá osoba, ktorá sa podieľa na tréningovom procese vie mať v systéme InSideOut svoj vlastný profil s odpovedajúci používateľskými právami.

Aktívnych používateľov

Počet športových klubov

Priemerný počet trénigov za deň

Čo ponúka systém InSideOut?

Systém InSideOut zvláda viaceré potreby riadenia športového klubu

Správa klubových používateľov

Po zakúpení systému InSideOut bude športovému klubu vytvorený používateľ s rolou 'šéf tréner'. Tento používateľ vie následne vytvárať, upravovať a mazať ostatných používateľov systému InSideOut. V prípade prvého spustenia vieme nahrať väčšie množstvo používateľov automaticky.

Správa tréningov

Každý používateľ s rolou tréner vie vytvárať tréningy v systéme. Na tréningu môže vystupovať ľubovoľný počet hráčov, trénerov a vopred definovaných neživých zdrojov (tenisový kurt, bazén, lopty ...). Používatelia typu tréner a hráč majú prístup iba k tréningom v ktorých vystupujú. Používateľ typu šéf tréner vie pristupovať k všetkým tréningom v rámci svojho klubu. Tréning počíta aj so systémom penalizácie za neospravedlnenú účasť na tréningu.

Správa cien

Každá účasť na tréningu má v systéme svoju cenu. Šéf tréner vie tieto ceny meniť podľa potreby. Napríklad ak konkrétny tréner získa vyššiu licenciu. Hráči vedia mať fixnú cenu za tréning alebo sa im cena tréningu vypočíta podľa nákladov na trénera, neživé zdroje a počtu spoluhráčov.

Vytvorenie vyúčtovania

Šéf tréner vie spustiť akciu pre vyúčtovanie používateľov za určitý čas. Každému účastníkovi tréningov sa vytvorí účtenka. Tréneri budú v plusových hodnotách a hráči zase v mínusových. Po skontrolovaní vytvoreného vyúčtovania, vie šéf tréner vystavené účty uzavrieť, čím sa sprístupnia ostatným používateľom v systéme. Používatelia budú informovaný pomocou emailu o novom stave ich finančného účtu.

Finančný účet

Každý používateľ v systéme InSideOut má aj svoj finančný účet, podobný tomu v banke. V účte sa evidujú nielen účtenky vytvorené po vyúčtovaní za tréningy, ale aj pripísané platby alebo nastavené kredity používateľa. Iba používateľ s právami šéf tréner vie upravovať finančné účty ostatných klubových používateľov.

Automatické notifikácie

Používatelia systému InSideOut sú informovaní o dôležitých zmenách v ich osobnom účte. Systém posiela automatické emaily po vopred nastavených akciách (vytvorenie účtenky, pridanie platby, vytvorenie používateľa ...). Manažér klubu sa preto nemusí báť, že by používatelia systému neboli včas informovaní.

Cenník

Ponúkané varianty

Cena je dynamická a závisí vždy od toho, aká je suma všetkých vytvorených účtov za mesiac.

Základný Plán

%3 / mes
 • Správa klubových používateľov
 • Správa tréningov
 • Správa cien
 • Vytváranie vyúčtovaní
 • Finančné účty
 • Automatické notifikácie
 • Inteligentné/automatické vytváranie tréningov
 • Predregistrácia používateľa
Objednaj
Pripravujeme

Rozšírený Plan

%5 / mes
 • Správa klubových používateľov
 • Správa tréningov
 • Správa cien
 • Vytváranie vyúčtovaní
 • Finančné účty
 • Automatické notifikácie
 • Inteligentné/automatické vytváranie tréningov
 • Predregistrácia používateľa
Objednaj

F.A.Q

Často kladené otázky

Každý, kto zvládne dať príspevok na Facebook, sa bude cítiť pri práci s InSideOut pohodlne.

Pri väčšom množstve používateľov by bolo nepraktické každého jedného vkladať do systému ručne. Preto nám stačí poslať zoznam nových používateľov s ich osobnými údajmi, napríklad vo formáte '.xlsx' a my už všetko zariadime.

Nie. Každý používateľ má prístup iba k dátam, ktoré nevyhnutne potrebuje. Prístup k ostatným dátam má iba používateľ typu 'šéf tréner'. Tento používateľ vie aj obmedziť alebo naopak pridať práva ostatným používateľom.

Dáta uložené v klimatizovanom TIER III dátovom centre, kde pripojenie na internet je garantované 5 prístupovými bodmi, zálohovanými 3 dieselovými zdrojmi elektrickej energie Dáta sú priebežne zálohované na geograficky oddelený dátový server, ktorý umožňuje obnovenie prevádzky aj v to najnepravdepodobnejšom scenári.

Áno. Ak nás kontaktujete, vytvoríme Vám účet v systéme InSideOut už aj s naplnenými testovacími dátami. Pri prejavení záujmu o kúpu systém InSideOut vám vieme systém poskytnúť na mesačnú skúšobnú dobu s plnou funkcionalitou.

Recenzie

Čo hovoria na InSideOut jeho používateľia?

Systém plánovania, evidencie a vyúčtovania tréningov InSideOut využívame v našom klube od mája 2021, so systémom sme velmi spokojní, je to veľká pomocka pre trénerov, hráčov, ale aj pre rodičov, určite doporučujem.

Ing. Anton Blaško

Športový manažér, šéf tréner TKZA, prezident SsTZ

Vedenie evidencie a vyúčtovaní tréningov v programe InsideOut mi ušetrí veľa času. Oceňujem aj možnosť zadávania a úpravy údajov v systéme prostredníctvom smartfónu. Program vďaka jednoduchej obsluhe je vhodný aj pre trénerov s menšími skúsenosťami s prácou s počítačom, resp.mobilným telefónom.

Igor Seduch

Člen výboru TKZA, šéf tréner prípravky TKZA

Insideout je jednoduchý na používanie. Veľmi dobre spracovaný a značne skráti čas strávený s vyúčtovanim. Podpora je veľmi priateľská a rýchla.

MSc. Veronika Blašková

Člen výboru TKZA, tréner TKZA

Program je rýchly, prehľadný na 100% plní svoju funkciu. Uľahčuje plánovanie na deň až po celý mesiac. Vrelo odporúčam

Michal Bača

tréner TKZA

Tím

Náš InSideOut tím

Jakub Petráš

Majiteľ, produkt manažér a senior developer

Od bakalárky k profesionálnemu InSideOut produktu. Študoval som aplikovanú informatiku na Masarykovej univerzite. Svoje bakalárske štúdium som chcel ukončiť prácou, ktorá bude nielen zaujímavá, ale aj používaná a užitočná. Kedže som bývalý tenisový hráč, všimol som si potrebu môjho domovského klubu na automatizáciu ich biznis procesov. A v tomto momente sa spustila myšlienka pre športovo informačný systém InSideOut.

Naši klienti

Kontakt

Kontaktuj nás

Adresa

Za plavárňou 1,
Žilina, 01008

Zavolaj nám

+421 919 436 698

Email

info@insideout.click